SOP Pembukaan Semula Sektor Ekonomi (versi 1 Mei 2020)

PERUTUSAN KHAS PERDANA MENTERI MALAYSIA, YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN 1 Mei 2020, 11am sempena Hari Pekerja 2020

SOP Pembukaan Semula Sektor Ekonomi (versi 1 Mei 2020)

1. Sektor Sukan dan Rekreasi

2. Sektor Pengangkutan dan Logistik

3. Sektor Makanan

4. Sektor Perkhidmatan Ikhtisas & Profesional

5. Sektor Pembuatan

6. Sektor Sosial

7. Sektor Minyak dan Gas

8. Sektor Perkhidmatan & Pelbagai

9. Sektor Peruncitan

10. Aktiviti Pajak Gadai & Kredit Koperasi

11. Sektor Agrikomoditi

12. Sektor Kewangan

13. Industri Pertahanan

14. Sektor Tenaga, Mineral & Perhutanan

15. Sektor Pertanian, Perikanan & Penternakan

16. Sektor Pendidikan

17. Sektor Pertanian, Perikanan & Penternakan

18. Sektor Komunikasi, Teknologi Maklumat & Industri Kreatif

19. Sektor Perhotelan, Kebudayaan & Kesenian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.