Cara Semak Wang Tidak Dituntut Di Portal eGUMIS

Cara Semak Wang Tidak Dituntut Di Portal eGUMIS

Tahukah anda mungkin ada wang tidak dituntut, dan jumlah itu mungkin sangat sangat besar. Wang tidak dituntut iaitu WTD merupakan sejumlah wang milik mana-mana individu atau syarikat samada dalam bentuk akaun simpanan, dividen, tuntutan insurans, bank draf atau sebagainya.

WTD merupakan sejumlah wang milik mana-mana individu atau syarikat samada dalam bentuk akaun simpanan, dividen, tuntutan insurans, bank draf atau sebagainya. Di sisi undang-undang, selepas tempoh tertentu, mana-mana wang yang belum dibayar kepada pemiliknya akan didaftarkan sebagai Wang Tidak Dituntut oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM).

Cara Semak Wang Tidak Dituntut Di Portal eGUMIS

What you gonna say about it?