Kerajaan bersetuju sektor ekonomi yang terpilih akan dibuka secare berperingkat

Perutusan Khas Perdana Menteri, PKP lanjut ke 28 April 2020
“Kerajaan bersetuju supaya beberapa sektor ekonomi yang terpilih akan dibuka semula secara berperingkat dengan garis panduan penjagaan kesihatan dan kawalan pergerakan yang ketat.”
Sektor-sektor tertentu yang terpilih akan dibuka semula, tetapi PM mengatakan bahawa ini bukan bermaksud kita melonggarkan perintah kawalan pergerakan. Jika terdapat pengusaha, kilang atau syarikat yang melanggar peraturan, kerajaan akan menarik balik kebenaran yang diberikan.
Teks Perutusan Khas YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN, Perdana Menteri Malaysia

What you gonna say about it?