Lesen Penjaja Static, Pasar, Sementara dan Beredar di Wilayah Persekutuan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

STREET VENDOR/MARKET/STALLS & STATIC LICENSE

Jika anda ingin menjaja di pasar atau penjaja beredar di Kuala Lumpur, anda memerlukan lesen penjaja, anda perlu buat pemohonan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Anda boleh menujuk ke infomasi dibawah.

Lesen Penjaja Static

Syarat Permohonan : Warganegara Malaysia.
Berumur 18 tahun ke atas.
Mengemukakan permohonan bertulis kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur (dengan mengisi borang yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Peniaga Kecil) *borang diberikan secara percuma
Prosedur Permohonan : 1. Mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi di Kaunter Jabatan yang bertempat di Tingkat 4 Menara DBKL 2(borang boleh didapati secara percuma) atau secara on-line dengan melayari laman web https://elesen.dbkl.gov.my.
2. Sertakan salinan kad pengenalan.
3. Sertakan dua(2) keping gambar berwarna berukuran pasport.
4. Sertakan pelan lokasi tempat perniagaan yang dipohon (untuk gerai tepi jalan sahaja).
5. Sertakan gambar lokasi dari sudut kiri, kanan dan hadapan. (untuk gerai tepi jalan sahaja).
Undang-Undang Kecil yang digunapakai oleh Jabatan Pemudahcara Perniagaan & Pengurusan Penjaja :
1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1989
2. Undang-Undang Kecil Pasar (Wilayah Persekutuan) 1984
3. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Wilayah Persekutuan) 1974
4. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ) 2002
Akta : 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976
2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
3. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja Dan Gerai (WPKL) 1989
4. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (WPKL) 2002
5. Undang-Undang Kecil Vandalisme (WPKL) 1991
6. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (WPKL) 1986
7. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (WPKL) 1981
8. Undang-Undang Kecil Larangan Meludah (WPKL) 1991

Borang Pemohonan Penjaja Static

Lesen Penjaja Pasar

Syarat Permohonan : Warganegara Malaysia.
Berumur 18 tahun ke atas.
Mengemukakan permohonan bertulis kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur (dengan mengisi borang yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Peniaga Kecil) *borang diberikan secara percuma
Prosedur Permohonan : 1. Mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi di Kaunter Jabatan yang bertempat di Tingkat 4 Menara DBKL 2(borang boleh didapati secara percuma) atau secara on-line dengan melayari laman web https://elesen.dbkl.gov.my.
2. Sertakan salinan kad pengenalan.
3. Sertakan dua(2) keping gambar berwarna berukuran pasport.
4. Sertakan pelan lokasi tempat perniagaan yang dipohon (untuk gerai tepi jalan sahaja).
5. Sertakan gambar lokasi dari sudut kiri, kanan dan hadapan. (untuk gerai tepi jalan sahaja).
6. Membuat bayaran pendaftaran sebanyak RM2.00 di Kaunter Pendaftaran Jabatan di Tingkat 4 Menara DBKL 2.
Undang-Undang Kecil yang digunapakai oleh Jabatan Pemudahcara Perniagaan & Pengurusan Penjaja :
1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1989
2. Undang-Undang Kecil Pasar (Wilayah Persekutuan) 1984
3. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Wilayah Persekutuan) 1974
4. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ) 2002
Akta : 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976
2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
3. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja Dan Gerai (WPKL) 1989
4. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (WPKL) 2002
5. Undang-Undang Kecil Vandalisme (WPKL) 1991
6. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (WPKL) 1986
7. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (WPKL) 1981
8. Undang-Undang Kecil Larangan Meludah (WPKL) 1991

Borang Pemohonan Penjaja Pasar

Lesen Penjaja Sementara

Syarat Permohonan : Warganegara Malaysia.
Berumur 18 tahun ke atas.
Mengemukakan permohonan bertulis kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur (dengan mengisi borang yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Peniaga Kecil) *borang diberikan secara percuma
Prosedur Permohonan : 1. Mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi di Kaunter Jabatan yang bertempat di Tingkat 4 Menara DBKL 2(borang boleh didapati secara percuma) atau secara on-line dengan melayari laman web https://elesen.dbkl.gov.my.
2. Sertakan salinan kad pengenalan.
3. Sertakan dua(2) keping gambar berwarna berukuran pasport.
4. Sertakan pelan lokasi tempat perniagaan yang dipohon (untuk gerai tepi jalan sahaja).
5. Sertakan gambar lokasi dari sudut kiri, kanan dan hadapan. (untuk gerai tepi jalan sahaja).
6. Membuat bayaran pendaftaran sebanyak RM2.00 di Kaunter Pendaftaran Jabatan di Tingkat 4 Menara DBKL 2.
Undang-Undang Kecil yang digunapakai oleh Jabatan Pemudahcara Perniagaan & Pengurusan Penjaja :
1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1989
2. Undang-Undang Kecil Pasar (Wilayah Persekutuan) 1984
3. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Wilayah Persekutuan) 1974
4. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ) 2002
Akta : 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976
2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
3. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja Dan Gerai (WPKL) 1989
4. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (WPKL) 2002
5. Undang-Undang Kecil Vandalisme (WPKL) 1991
6. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (WPKL) 1986
7. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (WPKL) 1981
8. Undang-Undang Kecil Larangan Meludah (WPKL) 1991

Borang Pemohonan Penjaja Sementara

Lesen Penjaja Beredar

Syarat Permohonan : Warganegara Malaysia.
Berumur 18 tahun ke atas.
Mengemukakan permohonan bertulis kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur (dengan mengisi borang yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Peniaga Kecil) *borang diberikan secara percuma
Prosedur Permohonan : 1. Mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi di Kaunter Jabatan yang bertempat di Tingkat 4 Menara DBKL 2(borang boleh didapati secara percuma) atau secara on-line dengan melayari laman web https://elesen.dbkl.gov.my.
2. Sertakan salinan kad pengenalan.
3. Sertakan dua(2) keping gambar berwarna berukuran pasport.
4. Sertakan pelan lokasi tempat perniagaan yang dipohon (untuk gerai tepi jalan sahaja).
5. Sertakan gambar lokasi dari sudut kiri, kanan dan hadapan. (untuk gerai tepi jalan sahaja).
6. Membuat bayaran pendaftaran sebanyak RM2.00 di Kaunter Pendaftaran Jabatan di Tingkat 4 Menara DBKL 2.
Undang-Undang Kecil yang digunapakai oleh Jabatan Pemudahcara Perniagaan & Pengurusan Penjaja :
1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1989
2. Undang-Undang Kecil Pasar (Wilayah Persekutuan) 1984
3. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Wilayah Persekutuan) 1974
4. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ) 2002
Akta : 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976
2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
3. Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja Dan Gerai (WPKL) 1989
4. Undang-Undang Kecil Pasar Borong (WPKL) 2002
5. Undang-Undang Kecil Vandalisme (WPKL) 1991
6. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (WPKL) 1986
7. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (WPKL) 1981
8. Undang-Undang Kecil Larangan Meludah (WPKL) 1991

Borang Pemohonan Penjaja Beredar

What you gonna say about it?