SOP Pembukaan Semula Sektor Ekonomi (versi 1 Mei 2020)

PERUTUSAN KHAS PERDANA MENTERI MALAYSIA, YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN 1 Mei 2020, 11am sempena Hari Pekerja 2020
SOP Pembukaan Semula Sektor Ekonomi (versi 1 Mei 2020)
1. Sektor Sukan dan Rekreasi
2. Sektor Pengangkutan dan Logistik
3. Sektor Makanan
4. Sektor Perkhidmatan Ikhtisas & Profesional
5. Sektor Pembuatan
6. Sektor Sosial
7. Sektor Minyak dan Gas
8. Sektor Perkhidmatan & Pelbagai
9. Sektor Peruncitan
10. Aktiviti Pajak Gadai & Kredit Koperasi
11. Sektor Agrikomoditi
12. Sektor Kewangan
13. Industri Pertahanan
14. Sektor Tenaga, Mineral & Perhutanan
15. Sektor Pertanian, Perikanan & Penternakan
16. Sektor Pendidikan
17. Sektor Pertanian, Perikanan & Penternakan
18. Sektor Komunikasi, Teknologi Maklumat & Industri Kreatif
19. Sektor Perhotelan, Kebudayaan & Kesenian

What you gonna say about it?